Ar personu noslēgts autora līgums. Kā šajā gadījumā kompensēt ceļa izdevumus un izdevumus par viesnīcu fiziskajai personai – rezidentam? Kā segt izdevumus, ja fiziskā persona, ar ko noslēgts autora līgums, ir nerezidents?