Uzņēmums patapina automašīnu no fiziskas personas līdz 15 dienām mēnesī. Šajās 15 dienās automašīna tiek izmantota saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Uzskaitei tiek sagatavotas ceļazīmes. Uzņēmums ir atbrīvots no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļa saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 11.panta 4.daļu, jo transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto mazāk par 15 dienām viena kalendārā mēneša laikā. Vai šādā situācijā izdevumus par degvielas iegādi drīkst atzīt par ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem?