Ieņēmumu atzīšana ir viena no sarežģītākajām procedūrām, it īpaši, ja darījumā iesaistīta vairāk nekā viena puse. Šādos darījumos, atzīstot ieņēmumus, uzņēmumiem nereti jāsastopas ar jautājumu, vai visa rēķina summa ir uzņēmuma ieņēmumi. Vai uzņēmums ir aģents (starpnieks)? Kādas tiesību normas piemērot, lai atbildētu uz šiem jautājumiem?