2019. gada 21. oktobrī saņēmām ziedojuma rēķinu no Zinātnes un Inovāciju parka par 100 eiro, naudu pārskaitījām 2019. gada 9. decembrī. Kādi grāmatojumi jāveic un kādi nodokļi jāpiemēro, ja esam pievienotās vērtības nodokļa maksātāji? Un kā aprēķināt uzņēmumu ienākuma nodokli?