Ir pieņemts jaunais Grāmatvedības likums, kas stāsies spēkā jau 2022. gada 1. janvārī. Lai gan joprojām ir daudz nezināmā, jo saistītie Ministru kabineta noteikumi vēl tikai top, likums jau tagad ir jāizlasa katram grāmatvedim un uzņēmuma vadītājam. Kas paliks, kā līdz šim, un kas ir mainījies? Šajā rakstā pievērsīšu uzmanību jaunumiem  un arī būtiskiem precizējumiem, lai tie nepaslīdētu garām.