Uzņēmums saražoja produkciju, kas nav pilnībā realizēta noteiktajā laika periodā. Vai šo saražoto produkciju drīkst pārgrāmatot bilances kontā "Izejvielas un materiāli"? Vai ražošanas uzņēmums drīkst izmantot šo kontu gan materiāliem, gan gatavajai produkcijai, ja noliktavā viss atrodas vienkopus? Vai saražoto produkciju drīkst izmantot kāda cita produkta ražošanā?