Vai kopā ar pakalpojumu izsniegta dāvana jāuztver kā vienots pakalpojums vai kā divi dažādi darījumi? Ko var un ko nevar uzskatīt par vienotu pakalpojumu? Šie jautājumi ir svarīgi, lai pareizi piemērotu pievienotās vērtības nodokli. Apskatām Eiropas Savienības Tiesas spriedumu un Latvijā esošo praksi, piemērojot pievienotās vērtības nodokli dāvanām!