Lai gan nodokļu reformas ietvaros 2017.gadā nav veikti grozījumi dabas resursu nodokli (DRN) regulējošajos normatīvajos aktos, tā maksātājiem jāņem vērā nodokļa likmju un piemērošanas izmaiņas, kas apstiprinātas iepriekš, taču stājušās spēkā no 1.janvāra vai vēl tikai stāsies spēkā no 1.jūlija.

Jānorāda, ka grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (DRN likums) izstrādāti un pieņemti Saeimā jau 2016.gadā. Grozījumi veikti divreiz – 21.11.2016. un 15.12.2016., un tie stājās spēkā 01.01.2017. Tomēr ar šiem grozījumiem noteiktas vairākas normas, kas piemērojamas no 01.01.2018. vai stāsies spēkā 01.07.2018.

DRN likuma pilnveidošana veikta pēc DRN piemērošanas efektivitātes izvērtēšanas, ievērojot, ka DRN piemērošana balstās uz starptautiski pielietotiem un arī nacionālajos normatīvajos aktos nostiprinātiem principiem – "piesārņotājs maksā" principu un ražotāju atbildības principu.