Darbinieku veselības apdrošināšana no luksus lietas deviņdesmitajos gados nu jau kļuvusi par darbinieku atalgojuma sastāvdaļu, ko darba devējs piedāvā visiem saviem darbiniekiem, ne vairs tikai augsta ranga speciālistiem.

Veselības apdrošināšana veicina uzņēmumā strādājošo ātrāku atgriešanos darbā pēc slimošanas. Veselības apdrošināšanas polises sniegtās iespējas sekmē nopietnu saslimšanu atklāšanu un ātrāku atveseļošanos, samazinot darba devēja izdevumus par slimības lapu apmaksu. Īsāki slimošanas periodi samazina arī izmaksas par darbinieku aizvietošanu.

Veselības apdrošināšanas līgumus darba devējam iespējams noslēgt gan ar Latvijas apdrošināšanas kompānijām, gan arī ar citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstī reģistrētu sabiedrību. Tās uzskatāmas par saimnieciskās darbības izmaksām, kas samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu.