Digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešana Latvijā un citās valstīs tiek apsvērta ar mērķi risināt nodokļu iekasēšanu no lielajiem digitālajiem uzņēmumiem. Aplūkosim, kāda ir problēma un kādi tās risinājumi tiek apsvērti Latvijā un citviet!