Kā jau 2010. gada 17. septembra publikācijā „Dabas resursu nodoklis par iepakojumu un videi kaitīgām precēm” tika skaidrots, dabas resursu nodoklis (DRN vai nodoklis) jārēķina un jāmaksā par iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republikas (LR) teritorijā pirmo reizi realizēto preču visa veida iepakojumu (no primārā līdz transporta), savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai no citām valstīm ievesto un izmantoto vai izmantot uzsākto preču visa veida iepakojumu, pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ pirkumam pievienoto visa veida iepakojumu un pakalpojumu sniegšanas rezultātā izstrādājumiem pievienoto visa veida iepakojumu, kas gala rezultātā nonāk pie gala patērētāja.