Izstrādājot dabas resursu nodokli (DRN) par iepakojumu un videi kaitīgām precēm, ievērots princips piesārņotājs maksā. Nodoklis veidots arī kā motivējošais instruments, lai veicinātu ražotāju atbildības īstenošanu un stimulētu nodokļa maksātājus par iepakojumu un videi kaitīgām precēm pārdomāti organizēt izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu vai pārdomāti iesaistīties tajā, jo tikai šādas pieejas gadījumā viņi var pretendēt un saņemt atbrīvojumus no nodokļa samaksas.