Bieži vien sabiedrības slēdz uzņēmuma līgumu ar fiziskajām personām. Tādēļ, lai būtu saprotams, vai šāda līguma forma ir izvēlēta pareizi un kā šādā situācijā ieturēt nodokļus, būtisks ir nosacījums, vai uzņēmuma līgums tiek slēgts ar fizisku personu, kura ir reģistrējusies vai kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja - nodokļu maksātāja. Turpmāk tiks aplūkots katrs no šiem gadījumiem atsevišķi.