Akcīzes nodokli atšķirībā no pievienotās vērtības nodokļa piemēro tikai atsevišķām specifiskām preču grupām, kuru ražošanu, pārvietošanu un tirdzniecību regulē virkne tiesību aktu, tāpēc tiem nodokļu maksātājiem, kas ir tiesīgi darboties šajā jomā, ir saistošs ne tikai likums “Par akcīzes nodokli” un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, bet arī citi likumi, piemēram, Alkoholisko dzērienu aprites likums, Reklāmas likums u.c. tiesību akti.