Pagājušā gada nogalē (2012. gada 15. novembrī) Saeima akceptēja Finanšu ministrijas vadītajā ekspertu darba grupā, kurā bija pārstāvētas lielākās pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas, tapušos grozījumus likumā Par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN likums). Grozījumi stājās spēkā ar 2013. gada 1. janvāri vai pēc attiecīgās pašvaldības, kurā atrodas nekustamais īpašums, saistošo noteikumu pieņemšanas par NĪN likmi vai likmēm, vai nodokļa atvieglojumiem.