Aizpildot pieteikumu nodokļu pagarināšanai saistībā ar Covid-19 uz trim gadiem, ir jāsalīdzina kārtējā mēneša ieņēmumi no saimnieciskās darbības ar pagājušā gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. Kas ir iekļauts ieņēmumos no saimnieciskās darbības? Vai tie ietver, piemēram, avansus, kas samaksāti par produktu ražošanu?