Kā piemēro dabas resursu nodokli (DRN) par iepakojumu, piemēram, par maisiņiem preces iesvēršanai? Kad ir jāuzskaita materiāla svars un jāaprēķina nodoklis? Lielākoties maisiņi tiek pirkti veikalā ar čeku.