Kāds ir sods par laikā neiesniegtām deklarācijām? Vai Valsts ieņēmumu dienestam (VID)  ir tiesības biedēt ar  šādu pantu: Ja nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai darba devēja ziņojumu atbilstoši likumā noteiktajam iesniegšanas termiņam, tad tiks piemēroti Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 159.panta nosacījumi (159.9 pants Nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām). Par nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas nesniegšanu nodokļu administrācijai uzliek naudas sodu - fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz piecsimt latiem?