2024.gads sākās ar būtiskām izmaiņām nodokļu politikā. Tās skāra arī dabas resursu nodokli (DRN), kurš veicina dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežo vides piesārņošanu. Ar pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā (DRN likums) pārskatītas DRN likmes un paplašināta DRN apliekamā bāze. Apskatām būtiskākās izmaiņas, kas turpmāk jāņem vērā.

Nodokļa maksāšanas vispārējā kārtība

DRN likuma 27.panta 2.daļā noteikts, ka nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķina un iesniedz VID pārskatu par aprēķināto DRN par iepriekšējo ceturksni, izņemot likumā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20.janvārim. Savukārt līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 23.datumam nodokļa maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni, izņemot likumā minētos gadījumus, kad nodoklis par iepriekšējo gadu maksājams līdz nākamā gada 23.janvārim.