Turpinot iesākto, apskatām izmaiņas, kas saistītas ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā attiecībā uz nedaudz specifiskākiem dabas resursiem, kā piemēram, ogļūdeņradi un piesārņojuma vielām.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā turpmāk aprēķina dabas resursu nodokli (DRN) ūdeņraža ieguvei.
  • Kuriem derīgajiem izrakteņiem tiek mainītas DRN piemērojamās likmes.
  • Kā turpmāk varēs lietot dabas resursus.
  • Kā veikt piesārņojuma – putekļu emisiju, aprēķinus, lai noskaidrotu, cik liels DRN jāmaksā.