Precizējot nodokļu deklarācijas Valsts ieņēmuma dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), nereti uzņēmumiem veidojas valsts budžetā iemaksāto nodokļu pārmaksa. Ja tā netiek atprasīta vai novirzīta uz citu nodokļu maksājumiem, tā pēc trīs gadiem dzēšas, jo iestājas noilgums. Uzņēmumam šī summa vairs nav atgūstama, un tā jānoraksta operāciju kontā “citi izdevumi”, kas rada zaudējumus peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Kā izvairīties no zaudējumiem, kad VID dzēš nodokļu pārmaksu?

Kādās situācijās rodas pārmaksas?

Nodokļu pārmaksa var izveidoties dažādu iemeslu dēļ, piemēram:

  • precizējot iepriekšējo periodu nodokļu deklarācijas;
  • saņemot informāciju no VID par aprēķināto saistību dzēšanu;
  • iemaksājot vienotājā nodokļu kontā lielāku summu, nekā nepieciešams saistību segšanai;
  • iesniedzot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas.

Dažreiz rodas situācijas, kad VID atsūta informāciju par aprēķinātajām saistībām, un vēlāk tās tiek dzēstas, kā rezultātā izveidojas nodokļu pārmaksa. Piemēram, saņemot informāciju no VID par aprēķinātajām minimālajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), uzņēmums tās apmaksā pilnā apmērā, taču pēc apmaksas veikšanas VID informē, ka no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņēmis precizētu informāciju par aprēķināto minimālo VSAOI dzēšanu, un rezultātā izveidojas pārmaksa.

Pastāv risks, ka, sagatavojot nodokļu maksājumu, maksājumā tiek uzrādīta lielāka summa nekā aprēķinātā un deklarētā nodokļu summa, kā rezultātā izveidojas nodokļu pārmaksa.

Visizplatītākā situācija, kad izveidojas nodokļu pārmaksa, ir, iesniedzot PVN deklarāciju, kurā priekšnodokļa summa ir lielāka nekā aprēķinātā nodokļa summa, radot PVN pārmaksu.