Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) sadala dividendes un izmaksā īpašniekam. Īpašnieks – Lietuvas pilsonis – dividendes sadales brīdī SIA samaksā uzņēmumu ienākuma nodokli 25%. Vai īpašniekam papildus jāmaksā 15% ienākuma nodoklis no dividendēm Lietuvai? Vai arī saskaņā ar nodokļu konvenciju nav nepieciešams maksāt otrreiz?