Publicējam pārskatu par nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.