Uzņēmums, Latvijā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, kas sniedz programmēšanas pakalpojumus, vēlas pieņemt darbā Vjetnamā dzīvojošu personu. Visi darba uzdevumi tiks veikti attālināti, atrodoties Vjetnamā. Starp Latviju un Vjetnamu ir noslēgts līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Kādos gadījumos to var piemērot un kāda veida atskaites un nodokļu maksājumi ir jāveic, nodarbinot ārvalstnieku, kas nedzīvo Latvijā?

Atbildes līdzautori: Viktorija Lavrova, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu nodaļas projektu vadītāja, un Aleksandrs Afanasjevs, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu nodaļas konsultants.

Atbildē uzzināsi:

  • Kurā valstī jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai tam pielīdzināma nodokļa nomaksa, nodarbinot citas valsts nodokļu rezidentu.
  • Vai nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apliecinājumu pirms nodokļu konvencijā noteikto atbrīvojumu piemērošanas.
  • Kāda informācija Latvijas darba devējam, veicot ienākuma izmaksu ārvalstu darbiniekam, jāsniedz VID.
  • Vai darba devējam ir pienākums, aprēķinot algu citas valsts nodokļu rezidentam, piemērot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā.