Vai izdevumus, kas radušies, apmaksājot darbiniekiem taksometru pakalpojumus braucieniem no darba uz mājām un no mājām uz darbu, var uzskatīt par tādiem, kas saistīti ar profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem, un saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. panta 5. daļas 3. punktā noteikto attiecināt uz saimnieciskās darbības izmaksām, nemaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) un/vai iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? Taksometru izdevumi darbiniekiem tiktu apmaksāti, lai mazinātu risku inficēties ar Covid-19 sabiedriskajā transportā.