Atbildot uz nodokļu maksātāju jautājumiem, Valsts ieņēmumu dienests nesen ir publicējis divas uzziņas par to, vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļa domājamo ienākumu.