2023.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN), kas paredz izmaiņas nodokļu maksātāju reitinga sistēmā un nodokļu administrācijas pārbaudes procesa īstenošanā. Apskatīsim būtiskākās izmaiņas.