Vai fiziskai persona, kas sniedz lietvedības un juridiskos pakalpojumus, ir jāveic ar aizdomīgiem darījumiem saistītās darbības, ja tā nesniegs klientiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktos pakalpojumus? Izskatām uzziņu!