Iestāde apmaksā augstākās izglītības maksu darbiniekam ar nosacījumu - ja viņš nostrādā pie mums 5 gadus pēc studiju beigšanas, atmaksāt neko nevajadzēs. Procentu maksājumi par aizdevumu nebija jāmaksā. Darbinieks šobrīd turpina strādāt iestādē. Lūgums rast atbildes uz šādiem jautājumiem: 1) pēc kādiem normatīvajiem aktiem un kādi nodokļi paredzēti ieturēt šādam darījumam? 2) kā to atspoguļot grāmatvedībā?