01.12.2009. Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas stāsies spēkā ar 01.01.2010. Minētie grozījumi plašu rezonansi ieguva jau to izstrādes un apspriešanas stadijā, un tie ne tikai paaugstina un nosaka diferenciētas nodokļa likmes ar nodokli apliekamiem objektiem, bet arī paplašina nodokļa bāzi, iekļaujot tajā līdz šim ar nodokli neapliekamus objektus. Šī raksta mērķis ir vērst uzmanību uz būtiskākajām izmaiņām un praktiskiem jautājumiem, ar kuriem nodokļu maksātāji var saskarties nākamajā taksācijas gadā.