Sākot no 01.01.2017. viens no jaunievedumiem nodokļu jomā ir jaunuzņēmumu (JU) nodoklis. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā (JU likums) beidzot atrodama arī šādu uzņēmumu definīcija. Lai arī sabiedrībā domas par šī nodokļa nozīmi dalās, grāmatvežiem nav laika prātot un jāsāk rēķināt pa jaunam.

Saskaņā ar JU likumu JU ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību. Šī likuma mērķis ir veicināt JU veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. JU likumā noteiktas JU atbalsta programmas, to saņemšanas kritēriji, kā arī saņemtā atbalsta administrēšanas kārtība.

JU darbinieki, kuriem piemēro valsts atbalstu nodokļu samaksai, ir sociāli apdrošināti saskaņā ar JU likumu.