Šveices nodokļu sistēma ir sarežģīta, jo Šveice ir federāla valsts, kas sadalīta 26 kantonos un aptuveni 2250 pašvaldībās, kuras katra iekasē savus nodokļus – ienākuma nodokļus, īpašuma nodokļus, mantojuma nodokļus, īpašuma ienākuma nodokļus u.c.

Dažādos kantonos un pašvaldībās pastāv ievērojamas atšķirības nodokļu likmēs un to piemērošanā. Nodokļi kantonos var ievērojami atšķirties, turklāt kantonu līmenī ir pieejamas arī vairākas nodokļu priekšrocības. Tādējādi nodokļu slogs Šveices uzņēmumam ir atkarīgs ne tikai no tā ienākumiem un aktīviem, bet arī no tā, kurā kantonā atrodas uzņēmuma juridiskā adrese un kāds ir tā darbības veids.

Lai novērstu nodokļu dubultu uzlikšanu, nodokļu iestādes ir paredzējušas noteikumus par nodokļu piemērošanas sadalījumu starp kantoniem.

Šveices nodokļu likmes, salīdzinot ar likmēm citās Eiropas valstīs, daudznacionāliem uzņēmumiem kopumā ir labvēlīgas.