Viens no ierosinājumiem, kas varētu palīdzēt uzņēmējiem pārvarēt Covid-19 izraisīto ietekmi, ir ļaut atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem. Tas paplašinātu jau šobrīd esošo iespēju pagarināt nodokļu maksājumu termiņus uz vienu gadu, un papildus tiek plānots, ka par atlikto periodu netiks aprēķināta nokavējuma nauda, kā tas bija līdz šim.

Lai to nodrošinātu, Finanšu ministrija līdz 24. martam sagatavos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, un ir sagaidāms, ka tie paredzēs ne vien kārtību, kādā uzņēmumi varēs pieteikties šim pagarinājumam, bet arī, iespējams, konkrētas nozares, uz kurām tas attieksies.

Paredzams, ka pieteikšanās nodokļu maksājumu termiņu atlikšanai notiks līdzīgi kā līdz šim, iesniedzot motivētu iesniegumu EDS, un atbilstoši Ekonomikas ministrijas ierosinājumiem par pamatojumu Covid-19 izraisītai ietekmei tiks uzskatīti sekojoši apstākļi:

 • apgrozījuma kritums;
 • piegādes ķēžu pārrāvums;
 • eksporta piegāžu pārrāvums;
 • ārkārtas apstākļu tieši radīta ietekme.

Minēto apstākļu pamatošana (piemēram, pievienojot naudas plūsmas prognozes vai Covid-19 ietekmēto darījumu partneru sarakstu) var izrādīties izšķiroša, un Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir jau norādījis, ka katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli. Tas tiks izvērtēts kopsakarā ar uzņēmuma iepriekšējo nodokļu maksājumu disciplīnu un, balstoties uz pašreizējām normām un pieredzi, ir paredzams, ka svarīgi būs arī sekojoši kritēriji:

 • aktīva sadarbība ar VID, piemēram, atbildot uz informācijas pieprasījumiem;
 • vai tiek ievēroti citi kārtējo nodokļu maksājumu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
 • ja iepriekš ir izmantota iespēja pagarināt termiņus, vai uzņēmums ievēroja maksājumu grafikus;
 • vai pēdējo VID pārbaužu laikā ir bijuši konstatēti pārkāpumi.

Tāpat, pēc analoģijas ar citām situācijām, VID varētu vērtēt papildus, vai:

 • uzņēmums ir pamatojis, kā pagarinājums stabilizēs viņa finansiālo stāvokli, vai ka tūlītēja nodokļu maksājumu veikšana varētu novest uzņēmumu pie maksātnespējas;
 • uzņēmums nav sniedzis aizdevumus privātpersonām, īpaši saviem akcionāriem vai vadībai;
 • nodokļu parāds ir saistīts ar tāda paša vai lielāka izmēra neiekasētiem debitoru parādiem;
 • nodokļu parāds ir saistīts ar tāda paša vai lielāka izmēra nerealizētu krājumu apmēru.

Izvērtējot iesniegumu VID var prasīt uzņēmumam sagatavot operatīvo bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesnieguma mēneša pirmo datumu. 

Uzņēmumiem, kas plāno izmantot šo iespēju pagarināt nodokļu maksājumu termiņus, jāņem vērā, ka, visticamāk, tiks piedāvāts izlīdzināts grafiks nevis pilnīga maksājumu atlikšana uz trim gadiem. Pamatojums, kas norādīts iesniegumā, gan varētu būt izšķirošs šajā jautājumā un, pastāvot ierobežotām iespējām apstiprināt visus prasītos pagarinājumus, motivētā iesnieguma saturs ir īpaši būtisks.