Šī raksta mērķis ir aplūkot pašreiz Latvijas Republikas (LR) normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību, jo sūdzību izskatīšana ir viens no nodokļu administrēšanas rezultātiem, kā arī informēt par nodokļu maksātāju biežāk pieļautajām kļūdām, kas rada nodokļu uzrēķinu sekas.