Uzņēmums no Eiropas Savienības (ES) ieved Latvijā (pārdošanai) augsnes apstrādes iekārtas, kuru sastāvā ietilpst elektromotors. Vai šajā gadījumā dabas resursu nodoklis (DRN) jāmaksā tikai par iepakojumu vai arī par elektromotoru? Ja DRN jāmaksā arī par elektromotoru, tad - pēc kādas likmes un kā noteikt elektromotora svaru, ja tas ir iebūvēts iekārtā?