Kā zināms, 2011. gada 15. decembrī ir stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, saskaņā ar kuru lielai Latvijas iedzīvotāju daļai no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada 1. jūnijam ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija jeb tā saucamā sākumdeklarācija. Par to, kam sākumdeklarācija ir jāiesniedz un kāda informācijas tajā ir jāatspoguļo, ir runāts un rakstīts pietiekami daudz. Taču saistībā ar sākumdeklarācijas ieviešanu daudziem rodas vēl daži svarīgi un pamatoti jautājumi, proti, kādas būs sekas šo deklarāciju iesniedzējiem? Kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) izmantos sākumdeklarācijās uzrādītos datus? Vai sākumdeklarāciju iesniedzējiem ir pamats uztraukties par iespējamiem nodokļu kontroles pasākumiem un, ja jā, tad kādi šie pasākumi būs?