Šobrīd izstrādes stadijā ir grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā. Tie ir apjomīgākie un būtiskākie beidzamo gadu laikā, jo tiek pārskatītas vairākas šī nodokļa piemērošanas pozīcijas un atbrīvojumi, ieviesti jauni nodokļa objekti un diferencētās likmes. Izskatīsim svarīgākās plānotās izmaiņas!