Š.g. 25.aprīlī spēkā stājas grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām (pieņemti Saeimā š.g. 22.martā), saskaņā ar kuriem likums ir papildināts ar jaunu normu - padziļinātās sadarbības programma: