Mūsdienu globalizācijas apstākļos uzņēmējs izvērtē, kā līdzdarboties ārvalstīs: ar vietējo (atkarīgo vai neatkarīgo) pārstāvi, pārdošanu interneta mājas lapā, dibinot filiāli vai meitas sabiedrību. Katram no šiem veidiem ir savas priekšrocības un ierobežojumi. Pieņemot, ka uzņēmēja bizness plaukst, tiek dibināts ārvalstu meitas uzņēmums. Par šo uzņēmēju var būt Latvijas uzņēmējs, kas reģistrējis meitas uzņēmumu ārvalstīs, vai arī ārvalstu uzņēmējs, kas reģistrējis meitas uzņēmumu Latvijā.