Labdien! Jautājums ir par dabas resursu nodokli (DRN). Ja mēs no Eiropas Savienības(ES)  iepērkam preces un, neizpakojot, tās pašas preces tūlīt atkal pārdodam uz ES. Nekāds iepakojums Latvijā nepaliek. Mums taču DRN nav jāmaksā? Vai tomēr ir? Paldies!


Atbild Rudīte Vesere, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore:

DRN saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu (DRN likums) par videi kaitīgām precēm un preču iepakojumu aprēķina un maksā tā persona, kura pirmā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (DRN likuma 3.panta 1.daļas 2.punkta b un c apakšpunkti) .

Tas nozīmē, ka par iepakotu preču iepakojumu un videi kaitīgām precēm, kuras netiek realizētas vai izmantotas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas teritorijā, bet tiek izvestas no valsts teritorijas un realizētas citā valstī, DRN nav jāmaksā, jo šajā gadījumā nebūs jāapsaimnieko šo preču atkritumi un šis izlietotais iepakojums.