Ādas lietu darbnīca, kas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja, iegādājās 2 ražošanas iekārtas no Ķīnas uzņēmuma. Viena no iekārtām ir mehāniska, ar roku darbināma, un tā paredzēta ādas ielocīšanai. Iekārtai ir sildelements, kuru var ieslēgt, ja nepieciešams. 2.iekārta paredzēta ādas malu iekrāsošanai, un tai ir neliels motors. Abas iekārtas ir smagas – attiecīgi 25 kg un 35 kg, un tām ir tikai ļoti mazas elektriskās daļas, kuru svaru nav iespējams noteikt. Iekārtas paredzētas ekspluatācijai ilgāk par 5 gadiem. Vai par šīm iekārtām jāmaksā dabas resursu nodoklis (DRN)? Ja jā, kā to aprēķināt? Iekārtu ražotājs informāciju par elektriskajām daļām nesniedz.