Apjomīgās nodokļu reformas ietvaros veikti gan būtiski grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), gan likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) aizstāts ar jaunu likumu. Tomēr mainīgajā Latvijas nodokļu tiesību sfērā saglabājas pamatprincips: rezidenti maksā nodokli par vispasaules ienākumu Latvijā, savukārt nerezidenti maksā nodokli saskaņā ar ienākuma ieguves avota principu par konkrētiem likumos noteiktiem ienākumiem.

Nerezidentu ar nodokli apliekamie ienākumi noteikti likumā par UIN un likumā par IIN. Piemēram, šobrīd un arī turpmāk (ievērojot nodokļu reformu) nerezidentu ar nodokli apliekamie ienākumi Latvijā ir dividendes, procentu ienākumi (fiziskajām personām), ienākumi par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, fizisko personu ienākumi no pakalpojumu sniegšanas, samaksa par intelektuālo īpašumu, atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu (gan attiecībā uz fiziskajām, gan juridiskajām personām).