Uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības būtisks nosacījums ir uzņēmuma darbības plānošana un kontrole. Sevišķi tas ir aktualizējies pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Uzņēmuma vadītājiem ir pienācis laiks aizmirst par ātras peļņas iespējām un ir jāķeras pie uzņēmuma budžeta plānošanas. Kā viens no budžeta plānošanas būtiskākajiem instrumentiem ir jāmin nodokļu plānošana. Tas nozīmē "gudru" normatīvo aktu ievērošanu ar maksimālu nodokļu risku samazināšanu.