Baltijas valstis savu ģeogrāfisko apmēru dēļ starptautisku uzņēmumu iekšējā struktūrā bieži tiek uztverta kā vienota telpa. Gan darba līgumi, gan pakalpojumu līgumi nereti tiek slēgti ar vienas valsts rezidentu par darbu vai pakalpojumiem, kas tiks veikti arī citā valstī.