02.10.2010. stājās spēkā jauni Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumi Nr.899 Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.899 vai jaunie noteikumi), kas piemērojami jau ar 01.07.2010. Tie ir izdoti saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN vai likums) 3. panta 3. daļas 12. punkta a apakšpunktu, 9. panta 1. daļas 16. un 17. punktu, 10. panta 1. daļas 4. punktu, 11. panta 3. daļas 15. punktu, 17. panta 11. daļas 2. punktu, 38. panta 2. daļu un 39. pantu. Minētie noteikumi aizstāj 26.09.2006. noteikumus Nr.793. Kas tajos citādāks, kas būtisks un kas neskaidrs - par to turpinājumā.