Darba līgumā ir iekļauts punkts, ka darbiniekam tiek kompensēti ceļa izdevumi uz darbu (e-talona mēneša biļete). Kādi grāmatojumi ir jāveic, un ar kādiem nodokļiem ir jāapliek šis darbinieka gūtais labums? Vai uzņēmumam tie ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi?