Tā kā arvien vairāk uzņēmumu meklē iespējas paplašināt darbību ārpus Latvijas robežām, aizvien aktuālāki kļūst darījumi ar ārvalstu darījumu partneriem un ar tiem saistītie nodokļu jautājumi. Piemēram, kā maksājami nodokļi, ja Latvijas uzņēmums nosūta darbiniekus uz citu Eiropas Savienības (ES) valsti veikt būvdarbus?