Nodokļu maksātājs, kuram taksācijas gadā bijuši izdevumi, kas atbilstoši likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” uzskatāmi par attaisnotiem izdevumiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir tiesīgs veikt gada laikā ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārrēķinu. Tādējādi nodokļu maksātājam ir iespēja atgūt 25% no veiktajām IIN iemaksām par summu, kas nepārsniedz 20% no gada apliekamiem ienākumiem.