Daļa iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju ar nodokļa deklarēšanas pienākumiem praktiski nesaskaras, jo nodoklis no algas un daudziem citiem ienākumiem ir ieturēts izmaksas brīdī. Atliek vienīgi apsvērt iespēju deklarēt attaisnotos izdevumus un saņemt pārmaksāto nodokli. Tomēr jāatceras, ka ar 2010. gada 1.janvāri, būtiski sašaurinājās ar IIN neapliekamo ienākumu veidi - tā saucamais kapitāla nodoklis vai nodoklis par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodoklis no kapitāla pieauguma, ir iekļauts IIN struktūrā; izņēmumi attiecībā uz ienākumu no sava īpašuma pārdošanas ir ierobežoti.