Darbinieks, kas sasniedzis noteiktu vecumu un saņem pensiju, strādā uzņēmumā uz pusslodzi un saņem algu 280 EUR. Vai no 2018.gada šāda darbinieka algai jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23% apmērā? Vai pensionāram ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un viņam atmaksās šo IIN pārmaksu? Ja viņš nomirs līdz 31.martam, tad šo pārmaksu atmaksās mantiniekam?